Geriye Dönük Bağ-Kur Hizmeti Kazanma Fırsatı

Torba (Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin) Kanun ile SGK’ya olan borçların yapılandırması ve affı başvuruları 31 Temmuz 2018’e kadar devam edecek. Kanunda aynı zamanda esnaf-sanatkar, şirket ortağı ve diğer tüm işyeri sahibi sigortalıların geçmişe yönelik Bağ-Kur hizmeti kazanma fırsatları da yer alıyor.

BORÇLANMA DEĞİL

Kamuoyunda geçmişe yönelik Bağ-Kur hizmeti kazanma olarak bilinen bu SGK uygulaması, aslında bir borçlanma işlemi değil. Daha önceden Bağ-Kur tescil kaydı olduğu halde primlerini ödememesi nedeniyle silinmiş olan borçların ödenerek o döneme ait hizmetlerin yeniden diriltilerek kazanılması söz konusu. Uygulamaya hak kazananlar, şartların varlığı halinde daha erken emekli olma avantajına da sahip oluyor.

Bu bağlamda Bağ-Kur tescil kaydı olduğu halde primlerini ödememesi nedeniyle silinmiş olan borçlar güncelleme katsayısı ile güncellenerek bulunan tutarı, ödemeleri halinde, bu hizmetlerin ihya edilerek emeklilikte dikkate alınarak emekli olma fırsatından şunlar faydalanabilecek: 

  • Köy ve mahalle muhtarları
  • Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar
  • Tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar ile diğer Bağ-Kur (4/1-b) kapsamındaki sigortalılar

Durdurulan sigortalılık sürelerinin ihyasına ilişkin prim borçları yönünden sigortalılık dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne ya da sosyal güvenlik merkezine başvurmak gerekiyor.

Sosyal Sigortalar Kanunu’na göre tescilleri yapıldığı halde prim borçları nedeniyle daha önceki ilgili kanunları uyarınca sigortalılık süreleri durdurulmuş olan bu sigortalılar ya da ölümleri halinde hak sahiplerinin 31 Temmuz 2018’e kadar müracaatlarını yapmış olmaları gerekiyor. Aksi takdirde bu fırsatı kaçırmış olacaklar.

Müracaat esnasında örneği daha önceden SGK tarafından hazırlanmış olan “prim borcumun bulunması nedeniyle sigortalılık sürelerim, ilgili kanunlar uyarınca Kurumunuz tarafından daha önceden durdurulmuştu. Durdurulan sigortalılık sürelerimi, yukarıda beyan ettiğim (……) prime esas günlük kazanç tutarı üzerinden ihya etmek istiyorum. Borç tutarının hesaplanarak tarafıma tebliğ edilmesini arz ederim” ibarelerini içeren dilekçenin doldurulup kuruma verilmesi ile yerine getirilecek.

Belirtilen sürelerde müracaat edenlerin durdurulmuş olan sigortalılık sürelerinin durdurulmamış gibi değerlendirilerek işleme alınması için hesaplanan tutarları, en geç ilk taksit ödeme süresi olan 31 Ağustos 2018’e kadar (bu tarih dâhil) ödemeleri halinde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecek.

Bunlar da borçlarını ‘Torba Kanun’ ile getirilen borca uygulanan gecikme zammı, cezası ve faizinin silinerek enflasyon oranında güncellenmesini talep edebilirler.

Sorun cevaplayalım: [email protected]

ERKEN EMEKLİLİK AVANTAJI

Torba Kanun’dan Bağ-Kur (4/1-b) kapsamında tescilleri yapıldığı halde prim borçları nedeniyle hizmetleri 2015’te durdurulanlar faydalanabileceği gibi 2008’de durdurulanlar da yararlanacak. 2008’de kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlarla tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, beş yılı aşan süreye ilişkin prim borcu bulunanların Bağ-Kur hizmetleri silinmişti. Bunlardan hizmeti 2000 öncesine doğru geriye gidenler hem erken emeklilik hem de daha yüksek emekli maaşı elde etme fırsatı yakalalayabilecek.

Hizmet ihyası ile emeklilik fırsatından sigortalı ölmüş ise eş ve çocukları ile şartları varsa anne babası da müracaat edebilecek. Müracaat üzerine Torba Kanun’daki yapılandırma avantajlarından faydalanmak mümkün. Hesaplanan borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecek. Böylece eksik primi olması nedeniyle emekli olamayanlar hemen emekli olabilecekler. Hesaplanan borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmemesi halinde ihya işlemi geçerli sayılmaz. Bu durumda ödenmiş olan tutarlar ilgilinin başkaca prim borcunun bulunmaması kaydıyla faizsiz olarak iade edilecek.

(İto | 25.07.2018)

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi