Turizm Katkı Payı Nedir? Ne Zaman Beyan Edilecek?

TURİZM PAYI UYGULMASI NEDİR? NE KADAR ALINACAK? 15.07 2019 tarihinde 30832 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7183 sayılı bir karar alınmıştır. Bu karar; ’’Türkiye’de Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın” kurulması hakkındaki kanundur. Turizm Payı: Bu kurulan ajansın yönetimi, denetimi, gelirleri ve faaliyet…

Yüksek Miktarda Kasa Hesabında Tutulan Paraların Durumu

Dönem sonu veya dönem içinde, işletmelerin, kasa hesabı bakiyelerinin çok büyük meblağlarda olması durumunda bu paranın kasada olamayacağı ortaklar tarafından kullanılmış olabileceği iddiasıyla transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı kabul edilerek cezalı tarhiyat riski her zaman mevcuttur.[1] Bilindiği gibi, şirketin ortaklarına v…

Sgk Nakil İşlemleri

Özel sektör işverenlerine ait işyeri ve 4/1-a sigortalılarının nakil işlemlerindeki en son değişikliklere dikkat etmek gerekiyor. Çalışanların sosyal güvenliğinin sağlanması için başta çalıştırıldıkları işyeri olmak üzere sigortalılık durumları ile kazançları,çalışma gün sayıları ile diğer bilgilerinin SGK’ya bildirilmesi zorunlu. İşyerinin …

Reklam Hizmetleri Muhtasar Beyannamede Nasıl Gösterilecek?

476 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereği, internet ortamında verilen reklam hizmetleri vergi kesintisi kapsamına alınmıştır. Ödeme yapılanın mükellef olup olmamasına bakılmaksızın internet ortamında reklam hizmeti verenlere veya verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemelerden vergi kesintisi yapılması gerekmektedir. 01.02.2019 tarihinde Ge…

İlave İstihdam Teşviki

4447 sayılı Kanunun geçici 19 ve 21 nci maddeleri kapsamında uygulanmaktadır. • Sigortalı yönünden aranılan şartlar: Sigortalıların; – İşe alındıkları aydan önceki üç ayda 10 günden fazla 5510/4-a,b,c kapsamında sigortalılıklarının bulunmaması, – İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması, – 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasın…

İşsizlik Ödeneğinden Yararlanmak Için İşten Çıkış Kodu Önemli

İşsizlik sigortası zorunludur. SGK ’lı olarak (4/a) çalışmaya başlayanlar (sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışan emekliler hariç) işe başladıkları tarihten itibaren işsizlik sigortasına tabi olurlar. Sigortalılığın başlamasıyla birlikte, sigortalılar ile bunların işverenlerinin sigorta hak ve yükümlülükleri de işlemeye başlar. İş…

Kadın, Genç Ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Olanların Teşviki

31.12.2020 yılına kadar işsiz olan kişileri istihdam eden özel sektör işverenlerin prime esas kazanç üst sınırına kadarki sosyal güvenlik primi işveren payları (524,47 TL ila 3.933,54 TL) İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır. Faydalanma şartları - Kişinin son 6 aydır işsiz olması - Kişinin istihdam edildiği tarihten önceki son 6 ayın ort…

Tasfiye Kararından Dönülebilir Mi?

Öncelikle 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu “Tasfiyeden dönülmesi” başlıklı 548. maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir: “ Şirket sürenin dolmasıyla veya genel kurul kararıyla sona ermiş ise, pay sahipleri arasında şirket malvarlığının dağıtımına başlanılmış olmadıkça, genel kurul şirketin devam etmesini kararlaştırabilir. Devam karar…

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi