Tasfiye Kararından Dönülebilir Mi?

Öncelikle 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu “Tasfiyeden dönülmesi” başlıklı 548. maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir: “ Şirket sürenin dolmasıyla veya genel kurul kararıyla sona ermiş ise, pay sahipleri arasında şirket malvarlığının dağıtımına başlanılmış olmadıkça, genel kurul şirketin devam etmesini kararlaştırabilir. Devam kararının sermayenin en az yüzde altmışının oyu ile alınması gerekir. Esas sözleşme ile bu nisap ağırlaştırılabilir ve başkaca önlemler öngörülebilir. Tasfiyeden dönülmesine ilişkin genel kurul kararını tasfiye memuru tescil ve ilan ettirir.”

Tasfiyeden dönme sadece aşağıdaki iki sona erme nedeni varsa mümkün olacaktır:

Şirketin süresi dolması nedenli

Genel kurul kararından kaynaklı

Tasfiye kararı hangi koşullarda dönülmez bir karardır?

Şirketin süresi dolması veya genel kurul kararından kaynaklı sona erme nedeni haricinde başka bir sona erme nedeniyle şirket tasfiyesine gidilmişse tasfiyeden dönüş mümkün değildir.

Tasfiyeden dönüş kararı ne kadarlık bir çoğunlukla alınır?

Devam kararının sermayenin en az yüzde altmışının oyu ile alınması gerekir. Kural bu olmakla birlikte, bu nisap esas sözleşme ile ağırlaştırılabilir. Bunun dışında, başkaca önlemler de öngörülebilir

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi