Reklam Hizmetleri Muhtasar Beyannamede Nasıl Gösterilecek?

476 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereği, internet ortamında verilen reklam hizmetleri vergi kesintisi kapsamına alınmıştır. Ödeme yapılanın mükellef olup olmamasına bakılmaksızın internet ortamında reklam hizmeti verenlere veya verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemelerden vergi kesintisi yapılması gerekmektedir.

01.02.2019 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı’nın https://ebeyanname.gib.gov.tr/index.html  resmi internet sitesinde yayımlanan duyuru ile Muhtasar Beyannamenin “Vergiye Tabi İşlemler” ve “Ödemeler” bölümlerine aşağıdaki kodlar eklenmiştir.

a) Reklam hizmeti verenlere yapılan ödemelerden yapılacak kesintilerin beyanı için kullanılacak kodlar ve kesinti oranları: 

Muhtasar Beyanname Kodu Reklam Hizmeti Alınanın Mükellefiyet Türü Açıklaması Tevkifat Oranı
137

Gerçek Kişi

(Gelir Vergisi Mükellefi)

İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin ödemeler (GVK 94/18)

15
138

Kurumlar Vergisi Mükellefi

İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin ödemeler (KVK 15/1-ğ)

0
279

Dar Mükellef

İnternet ortamında verilen reklamhizmetlerine ilişkin ödemeler (KVK 30/1-d)

15

b)  Reklam hizmetlerine aracılık edenlere yapılan ödemelerden yapılacak kesintilerin beyanı için kullanılacak  kodlar ve kesinti oranları:

Muhtasar Beyanname Kodu Reklam Hizmeti Alınanın Mükellefiyet Türü Açıklaması Tevkifat Oranı
138

Gerçek Kişi

 (Gelir Vergisi Mükellefi)

İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin ödemeler (GVK 94/18)

15
140

Kurumlar Vergisi Mükellefi

İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin ödemeler (KVK 15/1-ğ)

0
280

Dar Mükellef

İnternet ortamında verilen reklamhizmetlerine ilişkin ödemeler (KVK 30/1-d)

15

Sonuç olarak; 

İnternet üzerinden verilen reklam hizmetlerinden yapılan vergi kesinti oranının “0” sıfır olması halinde de Muhtasar Beyannamenin Vergiye Tabi İşlemler  ile Ödemeler başlıklı bölümlerine ayrıntılı bir şekilde girilerek beyan edilmesi gerekmektedir.

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi